Search

Articles

HPAAC Launches "APAT DAPAT" Campaign

Monday, November 16, 2020

HPAAC reminds the public to observe and practice four easy-to-remember advices to lower the risk of COVID-19 infection.

HPAAC today launched in its Facebook page its public health promotion campaign, the "APAT DAPAT", in lieu of the upcoming Christmas season in the country. APAT DAPAT promotes four simple strategies to lower the risk of COVID-19 infection, given that Filipinos may inevitably come together to celebrate the holiday season.

These four strategies are the following:

A for Air circulation.

Dapat sapat ang bentilasyon sa isang lugar, umiikot at may panibagong hangin. Mga halimbawa ng mga lugar na ito ay outdoor venues. Kung tatanggap ng bisita, pwedeng sa garden gawin ang salu-salo. Kung sa loob ng bahay, buksan ang mga bintana at electric fan para umikot ang hangin. Kung gustong kumain sa restaurant, pumili ng restaurant na may outdoor seating. Kung mamamasyal, piliin ang mga outdoor spaces tulad ng mga parks, mall na may malalaking garden, o sa tabing dagat. Buksan din ang bintana ng sasakyan o pumili ng public transportation na bukas ang bintana.


P for Physical distance of one meter or more.

Siguraduhing isang metro ang layo mo sa iyong katabi lalo na kung ikaw ay nasa public place. Mabilis kumalat ang COVID-19 sa mga matataong lugar lalo na kung dikit-dikit ang mga tao. Para maiwasan ang pagsisiksikan, umiwas sa mga matataong lugar. Planuhin din ang schedule para makaiwas sa rush hour. Kung meron kang gathering ng inyong pamilya, mas maganda kung ang magkakasama sa isang bahay lamang ang magkakatabi. Para talagang masunod ang physical distancing, mag-online meeting na lang kung maaari.


A for Always use face mask and face shield.

Kung may bisita sa bahay, dapat lahat ay magmask at face shield. Kung lalabas ng bahay, dapat magmask at face shield. Sa trabaho, dapat magmask at face shield. Makulit, pero laging magmask at face shield. Ang mask ay dapat natatakpan ang baba at ilong. Ang face shield ay pangharang sa mukha. Wag itong gawing sumbrero o headband.

T for Thirty-minute interaction or less.

Mas maikling interaksyon sa iba, mas mabuti. Mas tumataas ang chance na magkaroon ng COVID-19 kung matagal na magkasama ang mga tao. Planuhin ang mga bibilhin sa palengke o grocery para mabilis na makaalis sa lugar. Gumawa ng agenda bago makipag meeting para maaga itong matapos.